ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีชุมชนในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหมู่ 7 บ้านปางมอญ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยน้ำอุ่น

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2480 (วัน เดือน ปี ไม่ปรากฏ) ที่ดินได้รับบริจาค โดย นายตั๋น อุอินทร์ ราษฎรบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา ตามเลขที่รางวัดทะเบียนเลขที่ น.น. 123

ทิศเหนือ                จดกับที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ น.น 631

ทิศตะวันออก       จดกับที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ น.น 631

ทิศตุวันตก             จดกับเขตแนวชายป่า ลำห้วยแม่สาคร

ทิศใต้                     จดกับที่ ทางหลวงแผ่นดิน สาย แพร่-น่าน (ถนนยันตรกิจโกศล)

การก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2480 ตั้งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มุ่งหญ้าคา ฝาไม้ไผ่ ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรบ้านปางมอญ โดยมีนายวัง จำปา ผู้ใหญ่บ้าน มีครูแรกมาทำการสอนคือ นายเครื่อง สายใจ

พ.ศ. 2499 นายเสนอ ใจสุขสันต์ ร่วมด้วย นายวัง จำปา ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว หนา 6×6 เมตร จำนวน 2 ห้อง คิดเป็นงบประมาณ 12,282 บาท

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ก. ตึก 4 ห้องเรียน อาคารหลังเดิมชำรุดได้รื้อถอนไปสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  2  ห้องนอน

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ  น.น. 07 จำนวน  1  หลัง

พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ตึกขนาด  3  ห้องเรียน  และบ้านพักครูแบบองค์การ ฯ  1  หลัง  2  ห้อง

พ.ศ. 2522  ได้รับความร่วมมือจากราษฎร  ในเขตบริการสร้างอาคารไม้  ยกพื้น  60  ซ.ม.  ขนาด

(More …)

Advertisements