วัดปางมอญ 

วัดปางมอญ ตั้งอยู่เลขที่  ๗๑  หมู่ที่ ๗  ตามทะเบียนวัด ( ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยน้ำอุ่น )  ถนนยันตรกิจโกศล  ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านวัดปางมอญ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐  โดยการนำของ หลวงปู่อุตตะมา  ผู้นำชุมชน ในขณะนั้น  และ เมื่อคำนวนตาม พ.ศ.  ที่ก่อตั้งวัดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้  วัดปางมอญ ได้ก่อตั้งหรือสร้างมาแล้ว ๑๓๓ ปี   ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเขตอำเภอเวียงสา           ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญและเก่าแก่  เช่น  พระพุทธรูปปูนปั้นชาวบ้านจะเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว     ส่วนพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้จันทร์ขาว ไม้จันทร์เเดง เป็นไม้ที่หาได้ยาก และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์     ถือว่าเป็น พระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดของวัด   เป็นพระพุทธรูปที่หาได้ยาก และสันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีอยู่ในจังหวัดน่าน เพียง  ๒  องค์เท่านั้นวัดปางมอญได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๑  การบริหารการปกครองเท่าที่ทราบนามคือ    ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาส  มีดังนี้
๑.  หลวงปู่อุตตะมา
๒. พระอธิการอินเขียน  โรจโน
๓. เจ้าอธิการสว่าง    ถิรธมฺโม

[nggallery id=1]

Advertisements