โลกจะแตก!!


ช่วงนี้นักท่องเน็ตทั้งหลาย ตลอดถึงหลาย ๆ คนที่อาจจะได้ยินข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น     ทั้งจากวงการวิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ศาสนา ลัทธิ  ต่างมีคำทำนาย และการออกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ถึงวันโลกาวินาศ หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ   ทำให้หลายๆ  คนสับสนอลตระกาล ไม่รู้ว่าจริงแท้หรือเหลวใหล?  จะเป็นข่าว หรือมงคลตื่นข่าวกันแน่ ?

ข้าพเจ้าเองก็ติดตามข่าวเช่นกัน  แต่โทรทัศน์นั้น วัน ๆ แทบไม่ได้ดู เลยไม่รู้ว่าในโทรทัศน์นั้นมีการพูดถึงบ่อยแค่ไหน?  แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น มากมายก่ายกอง จนไม่รู้ว่าอันไหนเท็จ อันไหนจริง  บางคนก็เชื่อบ้าง ไม่เชื่อบ้าง   บ้าบ้าง งงบ้าง ตามประสาผู้ไม่รู้

ล่าสุดที่ได้เห็นคือการส่งจดหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชุมพร ที่ออกมาแจ้งเตือน เหมือนจะนานแล้วเช่นกัน  เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก  หลาย ๆ เหตุการณ์ในจดหมายดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริง    เช่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น  ข้าพเจ้าเองก็ได้อ่านจดหมายนั้น และมีการอ้างแหล่งที่มาของจดหมายอย่างชัดเจน  ส่วนใจความจดหมายจะเป็นเช่นไร  ฝากท่านไปอ่านเอง

แล้วอย่างงี้ ควรจะทำอย่างไร?  ข้าพเจ้าจะตอบว่า ไม่ต้องทำอะไร จงใช้ีชีวิตต่อไปอย่างไม่ประมาท มีสติและปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริง  อย่าตื่นตระหนกตกใจจนไม่เป็นอันกินอันนอน หรืออย่าไปประมาทว่าเหลวใหล  หลอกลวงและโกหก   มันไม่มีทั้งสองนั่นแหล่ะ   คนที่มีปัญญา ย่อมไม่ตัดสินไปเป็นสอง  ควรเอาใจเป็นกลาง จะว่าเชื่อก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เชื่อก็ไม่เชิง   แต่ตั้งใจทำความดีไว้อย่าประมาทจะดีที่สุด   ส่วนเรื่องจริงแท้นั้น ไม่มีใครทราบได้  เมื่อมันเกิดขึ้นนั่นแหล่ะ่จึงจะได้พิสูจน์กัน   ถึงวันนั้นจะเอาเวลามาทะเลาะกัน ก็แล้วแต่เถอะ ส่วนข้าพเจ้า คงจะไม่ไปทะเลาะกับเขา..

ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ไม่ตายวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะตาย  ใครเล่าจะรู้ได้   แม้จะตายเงียบ ตายสงบ หรือตายด้่วยภัยพิบัติ ก็คือตายอันเดียวกัน  ต่างกันแต่เหตุการณ์  คนที่เตรียมพร้อมย่อมไม่หวั่นไหวและเกรงกลัีวต่อมรณะ  ..     ขอให้ใช้สติัปัญญาเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข และไม่ประมาท  สิ่งใดที่ช่วยเหลือผู้อื่ี่ีนได้ ก็ควรช่วย  สิ่งใดไม่อาจจะช่วย ก็ปล่อยใจเป็นกลาง อย่าทุกข์ร้อนไป

จึงฝากข่าวสารเล็ก ๆ มาเตือนสติเหล่าเพื่อนมิตรสหาย และคุณครูผู้เป็นที่รักยิ่ง ให้ได้ยั้งคิดและมีสติในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท   ส่วนใครจะคิดไปต่าง ๆ นานาเช่นไรนั้น ไม่สำคัญ

—————————————————-

Advertisements