การทำลายนูนต่ำ


ลายนูนต่ำ

1. การทำเครื่องเงิน (ดุนลายนูนต่ำ)
ขั้นตอนการทำลายนูนต่ำ
1. วัดขนาดแผ่นอลิมิเนียมให้พอเหมาะกับขนาดของงาน
2. ใช้กรรไกรตัดเหล็กตัดแผ่นอลูมิเนียมที่วัดขนาดไว้
3. นำแผ่นที่ตัดแล้วมาวัดขอบด้านละ 1 เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นตามลายที่ต้องดุล
4. ตัดมุมทั้ง 4 มุมของแผ่นตามขนาดที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 3
5. นำแผ่นที่ตัดมุมเรียบร้อยแล้วมาตีขอบ โดยวางเหล็กกรองให้มีลักษณะเป็นกระบะดังรูป เพื่อไม่ให้ชันไหลออกจากแผ่นในขณะทำงาน
6. เทชันใส่ชิ้นงานแล้วรอให้ชันเย็นและแข็งตัว
7. นำแผ่นที่ชันแห้งแล้วมายึดติดกับฐานกรองไม้โดยใช้ถุงพลาสติกกั้นระหว่างแผ่น งานกับไม้เพื่อกันไม่ให้ชันติดไม้
8. ทากาวบนแผ่นงานแล้วติดแบบลายลงให้เรียบร้อย รอให้กาวแห้ง
9. ใช้เหล็กหรือเครื่องมือต้องลาย ต้องลานตามแบบ
10. ตรวจดูความเรียบร้อยของลายที่ดุนเสร็จแล้ว
11. เอาชิ้นงานที่ดุนลายเสร็จแล้วออกจากไม้ที่รองพื้น ใช่หัวแก๊ส เผาชันออกจากชิ้นงานให้หมดหรือใช้น้ำมันก๊าดหรือดีเซลล้างออก
12. ทำการตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
13. ใช้แก๊สเผาชิ้นงานอีกครั้งเพื่อทำการรมดำ
14. ใช้แปลงทากีวีลงบนชิ้นงาน
15. รอให้กีวีแห้งแล้ว ใช้ฝอยขัดกีวีออก หรือขัดด้วยมอเตอร์ขัดเงา
16. ตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย

Advertisements