ทำไมถึงฮา?


นักเดิน ทาง   3 คน หลงป่าไปเจอเผ่ากินคน
วันนั้น เป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่า ท่านหัวหน้าจึงคิดจะทำบุญ จึงสั่งว่า
วันนี้ เป็นวันเกิดของข้า ข้าจะไว้ชีวิต เจ้าแต่พวกเจ้าต้องเข้าป่าไปเก็บผลไม้ คนละ 10ผล  และต้องเป็นชนิดเดียวกันใน 10ผลนั้นจึงจะสามารถกลับไปได้
ทั้ง 3คนจึงรีบเข้าป่าไปทันที   …สักครู่  คนแรกก็กลับมาพร้อม กับ มะม่วง 10ผล
หัว หน้า เผ่าสั่งว่า  “เจ้าจงนำผลไม้นั้นยัดไปในก้นของเจ้าทีละลูกให้ครบ  โดย ห้ามทำ หน้าตา ใดๆทั้งสิ้น มิฉะนั้น จะถูกฆ่าทิ้ง”
ว่าแล้ว ชายหนุ่มก็ทำตามทันที แต่พอถึงลูกที่  2  ก็เผลอทำหน้า เหยเกออกมา จึงถูกฆ่าทิ้งเสีย
ต่อมา ชายคนที่ 2  ก็กลับมาพร้อมเชอร์รี่ 10ผล  รายนี้ถูกสั่งให้ทำแบบเดียวกันก็รีบทำตาม ทันที
แต่เมื่อถึงลูกที่ 9  ก็เผลอปล่อยก๊ากออกมา จึงถูกฆ่าเช่นกัน  (ฮา..)

ณ  บนสวรรค์ ชายคน แรกถามอีกคนว่า
แกหัวเราะออกมา ทำไมวะ ทั้งๆที่ยัดลูกที่   9   แล้วเชียว”  ชายคนที่ 2 ตอบ ว่า
“ช่วยไม่ได้นี่ หว่า ก็ตอนยัดลูกที่  9น่ะ ข้าเห็นพวกเราอีกคน  อุ้มทุเรียนตั้ง 10 ลูกกลับมา !” (ฮา …)