บทโศลกแห่งพุทธอิสระ


ลูกรัก… สิ่งที่พ่อเขียนต่อไปนี้ มิใช่ข้อนำเสนอแนะ หรือขอให้เจ้ายอมรับ แต่พ่อถือว่าเป็นการชี้หนทางให้เจ้าเลือก ซึ่งก็สุดแต่ปัญญา ดุลยพินิจ พิจารณาของลูก ที่เจ้าจะเลือกเดินทางไหน

พุทธะอิสระ

http://www.botsolok.onoi.org/

Advertisements